Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Đĩa than Modern Talking số 6, In The Garden Of Venus, The 6th Album LP, rất hay

  Nhãn đĩa:  Hansa
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than Lobo LP – Of A Simple Man

  Nhãn đĩa:  BTS
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  750,000 

  View Product
 • Đĩa than Lionel Richie – ‎LP Can’t Slow Down với bài hát Hello

  Nhãn đĩa:  Motown
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Đĩa than LP Les Plus Grands Succes 68

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than Les 24 Geants LP – D’Aujourd’ Hui

  Nhãn đĩa:  No-2400
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than Leo Sayer ‎lp – Endless Flight

  Nhãn đĩa:  Chrysalis
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Đĩa than Leo Sayer ‎LP ‎- Have You Ever Been In Love

  Nhãn đĩa:  Chrysalis
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Leo Sayer ‎LP – Just A Boy

  Nhãn đĩa:  Chrysalis
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Leo Sayer ‎LP – Another Year

  Nhãn đĩa:  Chrysalis
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Leo Sayer ‎LP – Here

  Nhãn đĩa:  Chrysalis
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Leo Sayer ‎LP ‎- The Very Best Of Leo Sayer

  Nhãn đĩa:  Chrysalis
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Đĩa than Leo Sayer ‎LP – Living In A Fantasy

  Nhãn đĩa:  Chrysalis
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  600,000 

  View Product
 • Enrico Macias LP – All About (đĩa màu đỏ)

  Nhãn đĩa:  Odeon
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Như mới

  liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Enrico Macias LP – L’amour C’est Pour Rien

  Nhãn đĩa:  Emidisc
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than Joe Dassin ‎LP – Le Chemin De Papa

  Nhãn đĩa:  CBS
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than John Lennon ‎LP – Imagine

  Nhãn đĩa:  EMI
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  700,000 

  View Product
 • Đĩa than Kenny Rogers ‎LP – Greatest Hits

  Nhãn đĩa:  Liberty
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  Tạm Hết

  View Product
 • đĩa than Eagles – Hotel California

  Nhãn đĩa:  Asylum Records
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  850,000 

  View Product
 • Đĩa than Don Williams LP – The Best Of Don Williams, Volume II

  Nhãn đĩa:  MCA Records
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 lp
  Tình trạng  Rất tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than The Beatles LP – Ballads 20 Original Tracks

  ,
  Nhãn đĩa:  Odeon
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  1,500,000 

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat LP ‎- The best Applause Vol.1

  Nhãn đĩa:  PHILIPS
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 Lps
  Tình trạng  Rất tốt

  Liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Đĩa than Le Grand Orchestre De Paul Mauriat 2 LP ‎- L’amour est bleu

  Nhãn đĩa:  PHILIPS
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 Lps
  Tình trạng  Rất tốt

  Liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Đĩa than Le Grand Orchestre De Paul Mauriat LP ‎- L’amour est bleu

  Nhãn đĩa:  PHILIPS
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  Liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat LP – Penelope

  Nhãn đĩa:  PHILIPS
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  Liên hệ đặt hàng

  View Product