Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • ĐĨA THAN NHẠC XƯA (ĐĨA ĐÁ 78 VÒNG), CA KHÚC LỬA RỪNG ĐÊM, CHIẾC DÒ TƠ , NHÃN ĐĨA ORIA, VIETNAM PHONOGRAPH 78RPM

  Nhãn đĩa:    Oria

  Kích thước  25cm (10″)

  Tốc độ        78 RPM

  Số lượng      1 đĩa

  Tình trạng   Rất Tốt (VG+)

  2,500,000 

  View Product
 • đĩa than nhạc xưa (đĩa đá) 78 vòng, Ca khúc Quyết Tiến, Tiếng hát dân quê của nhạc sĩ Văn Quang, nhãn đĩa ORIA, Phonograph 78rpm

  Nhãn đĩa:  Oria
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Tốt ((G)

  1,600,000 

  View Product
 • Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Vọng cố nhân, 78rpm record

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa đá xưa, vọng cổ Việt Nam, Hối hận, 78rpm record

  Nhãn đĩa:  Beka
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa đá, Si Jolie 78rpm record, Une Chanson Douce, đĩa 78 vòng

  Nhãn đĩa:  Mercury
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  600,000 

  View Product
 • Đĩa đá Tỉnh mộng giang hồ, 78rpm record

  Nhãn đĩa:  Sơn Ca
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa đá, (đĩa than 78 vòng) đĩa đá Việt Nam, Ngọc Nữ hạ trần (Xuân Tình), 78rpm record

  Nhãn đĩa:  Kim Khanh
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa đá vọng cổ Việt Nam 1 đĩa, Mái tóc thề, 78rpm record, đĩa Việt Hải

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa đá Việt Nam, Con Tấm con Cám, đĩa đá 78rpm Vietnam, 4 đĩa, thiếu đĩa số 1

  Nhãn đĩa:  Việt Tân
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  4 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  2,400,000 

  View Product
 • Đĩa đá vọng cổ Việt Nam, Kể chuyện Con chim họa mi, 78rpm record, 2 đĩa

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  2 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  1,400,000 

  View Product
 • Đĩa đá, đĩa đá 78 vòng, Phạm Công Cúc Hoa, bộ 5 đĩa vọng cổ Việt Nam, đĩa Asia, 78rpm record

  Nhãn đĩa:  Asia
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  5 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  3,000,000 

  View Product
 • Đĩa đá 78 vòng, vọng cổ Việt Nam, Tiếng quấc sầu, 78rpm record

  Nhãn đĩa:  Thời đại
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Đĩa đá Việt Nam, đĩa đá 78 vòng, Tây Thi Quảng, Xái Phỉ, 78rpm record

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa đá Phàn Lê Huê, (đĩa than 78 vòng) 2 đĩa vọng cổ Việt Nam, 78rpm record, rất hiếm

  Nhãn đĩa:  Asia
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  2 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  1,500,000 

  View Product
 • Ca khúc Huyền Trân, Ngày đi của nhạc sĩ Phạm Duy, đĩa rất mới (đĩa than 78 RPM, 25cm)

  ,
  Nhãn đĩa:  Oria
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  2,500,000 

  View Product
 • Ca khúc Mùa đông, Về miền quê của nhạc sĩ Phạm Duy, đĩa rất mới (đĩa than 78 RPM, 25cm)

  ,
  Nhãn đĩa:  Oria
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  2,500,000 

  View Product
 • Ca khúc Nương chiều, Tuổi xanh, của nhạc sĩ Phạm Duy, đĩa rất mới (đĩa than 78 RPM, 25cm)

  ,
  Nhãn đĩa:  Oria
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  2,300,000 

  View Product
 • Đĩa đá Việt Nam, ca khúc HOÀNG THI THƠ, Tà áo cưới, Giây phút chạnh lòng, (đĩa 78 vòng, 78rpm, 25cm), như mới

  ,
  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  2,700,000 

  View Product
 • Đĩa đá 78 vòng, tân nhạc Việt Nam 78rpm, Ca khúc Non Nước Chung Tình và Khúc Ca Duyên Lành, 78 RPM, đĩa như mới

  ,
  Nhãn đĩa:  Việt Thanh
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  2,500,000 

  View Product
 • Đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm, Nụ Tầm Xuân, Dòng Sông Xanh

  ,
  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  2,500,000 

  View Product
 • Đĩa hát vọng cổ, Công dã tràng, bộ 4 đĩa đá cho máy hát xưa 78 vòng, 25cm, như mới, rất hiếm

  ,
  Nhãn đĩa:  Kim Thanh
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  4 đĩa
  Tình trạng  Như mới

   

  2,800,000 

  View Product
 • Đĩa đá cải lương (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm, Tìm hạnh phúc, rất hiếm

  ,
  Nhãn đĩa:  Hoành Sơn
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  4 đĩa
  Tình trạng  Như mới

   

  2,800,000 

  View Product
 • Tình yêu thôn dã, Đĩa đá 78rpm (đĩa than 78 vòng/1phút) cho máy hát cổ, đĩa 25cm,

  ,
  Nhãn đĩa:  Hoành Sơn
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  3 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  1,700,000 

  View Product
 • Đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm, Trên đường về

  ,
  Nhãn đĩa:  Polyphon
  Kích thước  25cm (10″)
  Tốc độ  78 RPM
  Số lượng  1 đĩa
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  Tạm hết

  View Product