Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Đĩa than nhạc Jazz zoot sims 2 LP, Zoot Sims Zootcase 2 LP

  Nhãn đĩa: PRESTIGE

  Kích thước 12″

  Tốc độ 33 RPM

  Số lượng 2 LP

  Tình trạng Đĩa rất tốt (VG+)

  Phát hành 1976

  1,200,000 

  View Product
 • Đĩa than nhac Jazz, bộ 3 LP CHARLIE PARKER ANTHOLOGY 3 LP

  Nhãn đĩa:        AMERICA RECORDS

  Kích thước      12″

  Tốc độ            33 RPM

  Số lượng         3 LP

  Tình trạng       Vỏ và đĩa rất tốt (VG+)

  Phát hành        1990

   

  1,600,000 

  View Product
 • đĩa than nhạc jazz Louis Armstrong hello, dolly! LP

  Nhãn đĩa:        Coral

  Kích thước      12″

  Tốc độ            33 RPM

  Số lượng         1 LP

  Tình trạng       Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than kèn Trompeten, 16 bản nhạc Trompeten nổi tiếng

  Nhãn đĩa:    Philips ‎

  Kích thước  12″

  Tốc độ        33 RPM

  Số lượng      1 LP

  Tình trạng   Rất tốt (VG+)

  Tạm Hết

  View Product
 • Đĩa than LP Frank Sinatra ,‎Sinatra The Reprise Years Bộ 4 LP

  , ,
  Nhãn đĩa:  Reprise Records
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  4 LP
  Tình trạng  Vỏ hộp còn tốt, các đĩa như mới

  Tạm Hết

  View Product
 • LP đĩa than B.B. King ‎- Six Silver Strings, MCA Records, phát hành 1985

  Nhãn đĩa:            MCA Records ‎– MCA-5616

  Kích thước          12″

  Tốc độ                  33 RPM

  Số lượng              1 LP

  Tình trạng            Rất tốt(VG+)

  Phát hành            1985

  850,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN JAZZ, LOUIS ARMSTRONG, THE TWO GREATEST CONCERTS, BỘ 4 ĐĨA, phát hành 1975

  Nhãn đĩa:    CCV 2504

  Kích thước  12″

  Tốc độ        33 RPM

  Số lượng      4 LP

  Tình trạng   Rất tốt (VG+)

  Phát hành   1975

  2,200,000 

  View Product
 • Đĩa than nhạc Jazz, 2lp, The Chris Barber Jubilee Album 1 (1949-1959)

  Nhãn đĩa           Black Lion Record

  Kích thước        12″

  Tốc độ                33 RPM

  Số lượng            2 LP

  Tình trạng         Rất tốt/VG+

  1,200,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN NHẠC JAZZ, 2LP, THE CHRIS BARBER JUBILEE ALBUM 2 (1958-1964)

  Nhãn đĩa        Black Lion Record

  Kích thước      12″

  Tốc độ            33 RPM

  Số lượng         2 LP

  Tình trạng       Rất tốt/VG+

  1,200,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN 20 UNITED STARS OF AMERICA LP

  ,
  Nhãn đĩa:  WEA MUSIK GMBH
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành 1976

  550,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN NHẠC JAZZ, CHARLIE PARKER, BIRD AT THE APOLLO LP

  Nhãn đĩa:  Charlie Parker Records ‎– CP503
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành 1984

   

  850,000 

  View Product
 • BỘ 3 ĐĨA THAN LP NHẠC JAZZ, THE INCREDIBLE SIDNEY BECHET FEATURING MEZZ MEZZROW AND BARNEY BIGARD (LP)

  Nhãn đĩa:  Réédition
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành 1982

  2,200,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN LOUIS ARMSTRONG AND HIS ALL-STARS ‎– LIVE (LP)

  Nhãn đĩa: AMIGA ‎– 8 50 807
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành  1981

  View Product
 • ĐĨA THAN LOUIS ARMSTRONG, 1928-1931 LP, phát hành 1970

  Nhãn đĩa: AMIGA
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành  1970

  700,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN LOUIS ARMSTRONG / OLDTIME JAZZ (LP),

  Nhãn đĩa: AMIGA, mono
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành  1964

  650,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN LP Louis Armstrong – Sidney Bechet

  Nhãn đĩa: AMIGA ‎– 8 55 498
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành  1977

  650,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN LOUIS ARMSTRONG ‎– ATTENTION! (LP), phát hành 1976

  Nhãn đĩa: AMIGA ‎– 8 55 484
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành  1976

  750,000 

  View Product
 • ĐĨA THAN CHARLIE BYRD TRIO, THE GUITAR ARTISTRY OF CHARLIE BYRD (LP), Phát hành năm 1960

  Nhãn đĩa:  RIVERSIDE
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành  1960

  700,000 

  View Product
 • Đĩa than nhạc Jazz, Bing Crosby ‎Seasons LP

  Nhãn đĩa:  Polydor
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)
   Phát hành  12-1978

  700,000 

  View Product
 • Đĩa than LP nhạc jazz, Howard McGhee, Sharp Edge, đĩa mới chưa bóc, sealed, phát hành 1988

  Nhãn đĩa:  Black Lion
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  New (Sealed)

  Tạm Hết

  View Product
 • Đĩa than nhạc jazz, LP Teddy Wilson, Air Mail Special, đĩa mới chưa bóc, phát hành 1988

  Nhãn đĩa:  Black Lion
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  New (Sealed)

  Tạm Hết

  View Product
 • Đĩa than nhạc jazz, Ruby Braff, Hustlin’ And Bustlin’, đĩa mới chưa bóc, phát hành 1988

  Nhãn đĩa:  Black Lion
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP, Mono
  Tình trạng  Mới, chưa bóc (Sealed)

  Tạm Hết

  View Product
 • Đĩa than LP Glenn Miller, Glenn Miller Story

  Nhãn đĩa:  RCA Victor
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than LP NAT KING COLE, SINGS & PLAYS

  Nhãn đĩa: Joker
  Kích thước: 12″
  Tốc độ: 33 RPM
  Số lượng: 1 LP
  Tình trạng: Rất tốt (VG+)

  650,000 

  View Product