Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Đĩa than Việt Nam, Tiếng hát Thanh Nga, cùng Thanh Sang, rất hay, đĩa như mới, năm 1978

  ,
  Nhãn đĩa:  Dihavina
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, đĩa nhựa 10 inch, Người yêu của Nữ Hoàng, bộ 2 đĩa, thiếu đĩa 2

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt + (VG+)

  600,000 

  View Product
 • Đĩa nhựa Kẻ bên trời, Cải lương Việt Nam, đĩa 10 inch

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt + (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa nhựa cải lương, Tống Tửu Ô Hắc Lợi, 10 inch 33 RPM

  Nhãn đĩa:  Tân Thanh
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt – (VG-)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than Nắng chiều trên sông Dịch, bộ 2 đĩa than cải lương Việt Nam, 10 inch 33RPM

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa nhựa cải lương Việt Nam, Nhất kiếm bá vương, bộ 2 đĩa lp

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  1,100,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Trăng rụng sau chùa LP

  Nhãn đĩa:  Hồng hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt (G+)

   

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than (LP) cải lương Việt Nam, Lá sầu Riêng, đĩa số 2

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than (LP) cải lương, Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng

  Nhãn đĩa:  Tân Thanh
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than (LP) cải lương, tuồng cổ Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Nửa Đời Hương Phấn 2LP

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Sự tích Phật La Hán

  Nhãn đĩa:  Quê Hương
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương, Bình Lan Xuân 2LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Hoa Mộc Lan 2LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, tuồng cổ Tấm Lòng Của Biển 2LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài LP, đĩa nhựa 33 1/3 vòng

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Hoa Rụng Giữa Thiền Môn LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Đêm Trên Hoang Đảo LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Yêu Người Điên LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Gươm Lực Yểm LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Huyền Trân Khắc Chung LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  800,000 

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Bài Ca Vọng Cổ LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Sông Dài 2 LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng

  Nhãn đĩa:  Sống Mới
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Trái Sầu Riêng, (đĩa nhựa) 33 vòng

  Nhãn đĩa:  Sống Mới
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product