Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Đầu (mâm) đĩa than Pro-ject Debut Carbon Esprit (DC), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Debut Carbon Esrit (DC) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” Carbon
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  41.5cmNgang*11.8cmCao*32cmSâu
  Màu sắc  Trắng
  Trọng lượng  5.6 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  16,700,000 

  View Product
 • Mâm đĩa than, mâm than Pioneer ED 110PL to đẹp, số sơ ri 6632, belt Drive turntable.

  Đầu đĩa than Pioneer
  Cần + Kim Nguyên gốc theo máy rất tốt
  Motor Belt drive
  Tốc độ: 33v và 45vòng
  Kích thước: 52cmNgang*17cmCao*36cmSâu
  Màu sắc vân gỗ
  Trọng lượng: 5.5kg
  Nguồn điện AC 100V – 50/60 Hz
  Tình trạng Đã sử dụng, máy đẹp, phát rất hay

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Performance DC , cần Verify carbon, kim MM Concept, Performance DC turntable

  Đầu đĩa than  Concept Wood
  Kim  MM Concept
  Motor
  Tốc độ:
  Kích thước: 42cmNgang*13cmCao*33cmSâu
  Màu sắc  Đen-bạc
  Trọng lượng: 11.5kg
  Nguồn điện
  Tình trạng

  74,910,000 

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Clearaudio Concept Silver

  Đầu đĩa than  Concept Wood
  Kim  MM Concept V2
  Motor
  Tốc độ:
  Kích thước: 42cmNgang*13.5cmCao*35cmSâu
  Màu sắc  Đen-bạc
  Trọng lượng: 7.5kg
  Nguồn điện
  Tình trạng

  36,320,000 

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Clearaudio Concept Wood (special version)

  Đầu đĩa than  Concept Wood
  Kim  MM Concept V2
  Motor  
  Tốc độ:
  Kích thước: 42cmNgang*13.5cmCao*35cmSâu
  Màu sắc  đen-vân gỗ
  Trọng lượng: 7.5kg 
  Nguồn điện  
  Tình trạng  

  46,000,000 

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Pioneer PL-1200, Direct Drive

  Đầu đĩa than  Pioneer PL-1200
  Cần + Kim  Nguyên gốc theo máy rất tốt
  Motor  Quay trực tiếp (Direct drive)
  Tốc độ: 33 vòng và 45 vòng/phút
  Kích thước: 48cmNgang*17cmCao*39cmSâu
  Màu sắc  vân gỗ
  Trọng lượng: 11kg
  Nguồn điện  110V
  Tình trạng  Đã sử dụng, máy đẹp, phát rất hay

  View Product
 • Đầu đĩa than ( máy hát đĩa đá 78 vòng), đĩa nhựa lp, The longines symphonette Record player, sử dụng 2 kim đĩa than 78 RPM và đĩa nhựa (LP), 4 tốc độ 16, 33, 45, 78 vòng/1phút, sản xuất trong những năm 60

  Đầu đĩa than  The longines symphonette
  Cần + Kim  Nguyên gốc theo máy rất tốt
  Motor
  Tốc độ:  16, 33, 45, 78vòng/phút
  Kích thước: 39.5cmNgang*18.9Cao*35.3cmSâu
  Màu sắc Vân gỗ
  Trọng lượng: 5kg
  Nguồn điện  110V
  Tình trạng  Máy rất đẹp, zin 100%, sx khoảng những năm 60

  Tạm hết

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Denon Quartz, Direct Drive Automatic Record Player DP-40F turntables

  Đầu đĩa than  DENON DP-40F
  Cần + Kim  Nguyên gốc theo máy rất tốt
  Motor  Quay trực tiếp (Direct drive)
  Tốc độ:  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước: 48.7cmNgang*17.5cmCao*42.3cmSâu
  Màu sắc  vân gỗ
  Trọng lượng: 11.5kg 
  Nguồn điện  110V
  Tình trạng  Đã sử dụng, máy đẹp, phát rất hay

  Hết hàng

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Pro-ject Debut Carbon Esprit (DC), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Debut Carbon Esrit (DC) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” Carbon
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  41.5cmNgang*11.8cmCao*32cmSâu
  Màu sắc  Xám
  Trọng lượng  5.6 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  16,700,000 

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject Elemental Phono USB (OM5e), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” metal tube
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  43cmNgang*9cmCao*30cmSâu
  Màu sắc  Đỏ/Đen
  Trọng lượng  2.7 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  Tạm hết

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject Xtension 9 Evolution Superpack, kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  46.5cmNgang*18.5cmCao*35cmSâu
  Màu sắc  Đen
  Trọng lượng  16 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  65,990,000 

  View Product
 • Đầu đĩa than Sony, Direct Drive Fully Automatic Stereo Turntable System PS-LX3

  Đầu đĩa than  Sony PS-LX3
  Cần + Kim  Nguyên gốc theo máy rất tốt
  Motor  Quay trực tiếp (Direct drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  43cmNgang*10.6cmCao*34.2cmSâu
  Màu sắc  Đen
  Trọng lượng  5.2kg
  Nguồn điện  110v
  Tình trạng  Đã sử dụng, máy đẹp, phát rất hay

   

  Liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Đầu đĩa than Sony, Belt Drive Record Player System 2300A

  Đầu đĩa than  SONY 2300A
  Cần + Kim  Nguyên gốc theo máy rất tốt
  Motor  Quay dây Curoa (Belt Drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  49cmNgang*16.3cmCao*39.5cmSâu
  Màu sắc  Vân gỗ tự nhiên
  Trọng lượng  7.5kg
  Nguồn điện  110v
  Tình trạng  Đã sử dụng, máy đẹp, phát rất hay

   

  Liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Denon Direct Drive Player DP-790 turntables

  Đầu đĩa than  DENON DP-790
  Cần + Kim  Nguyên gốc theo máy rất tốt
  Motor  Quay trực tiếp (Direct drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  48.5cmNgang*17cmCao*38.5cmSâu
  Màu sắc  Vân gỗ tự nhiên
  Trọng lượng  9.9kg
  Nguồn điện  110v
  Tình trạng  Đã sử dụng, máy còn rất đẹp, phát rất hay

   

  Liên hệ đặt hàng

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject RPM 1 Carbon, kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” Carbon
  Kim  Ortofon 2M-Silver
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  38cmNgang*11cmCao*35cmSâu
  Màu sắc  Trắng
  Trọng lượng  3.8 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  11,900,000 

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject 2xperience DC (2M-Silver), kim đĩa than Ortofon, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  9” Carbon EVO
  Kim  Ortofon 2M-Silver
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  46cmNgang*16cmCao*36cmSâu
  Màu sắc  Màu gỗ
  Trọng lượng  7.7 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  29,120,000 

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject Essential II (OM5e), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” aluminium
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  42cmNgang*11.2cmCao*33cmSâu
  Màu sắc  Đỏ
  Trọng lượng  4 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  Tạm hết

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject Essential II Phono USB (OM5e), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” aluminium
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  42cmNgang*11.2cmCao*33cmSâu
  Màu sắc  Trắng
  Trọng lượng  4.1 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  Tạm hết

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject Elemental Phono USB (OM5e), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” metal tube
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  43cmNgang*9cmCao*30cmSâu
  Màu sắc  Trắng/Đen
  Trọng lượng  2.75 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  Tạm hết

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject Elemental Phono USB (OM5e), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” metal tube
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  43cmNgang*9cmCao*30cmSâu
  Màu sắc  Bạc/Đen
  Trọng lượng  2.7 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  Tạm hết

  View Product
 • Đầu đĩa than Pro-ject Elemental (OM5e), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Elemental (OM5e) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” metal tube
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  43cmNgang*9cmCao*30cmSâu
  Màu sắc  Bạc/Đen
  Trọng lượng  2.7 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  Tạm hết

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Pro-ject Debut Carbon Esprit (DC), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Debut Carbon Esrit (DC) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” Carbon
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  41.5cmNgang*11.8cmCao*32cmSâu
  Màu sắc  Đỏ
  Trọng lượng  5.6 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Pro-ject Debut Carbon (DC), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Debut Carbon (DC) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” Carbon
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  41.5cmNgang*11.8cmCao*32cmSâu
  Màu sắc  Xám
  Trọng lượng  5.6 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  View Product
 • Đầu (mâm) đĩa than Pro-ject Debut Carbon (DC), kim đĩa than Ortofon 2M Red, Pro-ject Debut Carbon (DC) turntable, cartridges Ortofon

  Đầu đĩa than  Pro-ject
  Cần  8,6” Carbon
  Kim  Ortofon 2M-Red
  Motor  Quay dây curoa (Belt drive)
  Tốc độ  33 1/3, 45 vòng/phút (RPM)
  Kích thước  41.5cmNgang*11.8cmCao*32cmSâu
  Màu sắc  Xanh lá
  Trọng lượng  5.6 kg
  Nguồn điện  220v
  Tình trạng  Mới

  Tạm hết

  View Product