Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Album 2 Đĩa than tuồng xã hội, Hương Mùa Thu, Con Cò Trắng 2LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 1/3 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt VG

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Bài Ca Vọng Cổ LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Sông Dài 2 LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng

  Nhãn đĩa:  Sống Mới
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Triệu Tử Đoạt Ấu Chúa, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Băng Tuyền Nữ Chúa (Bích Hoa Vương), đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Người Trai Sa Mạc, 2 đĩa nhựa 10 inch 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt + (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Đào Tam Xuân Báo Phu Cừu, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Kiếm Sĩ Dơi, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Chiêu Quân Cống Hồ, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa cải lương Của Hồi Môn (hay Thần Tài Tín Nghĩa), đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Tráng Sĩ Kinh Kha, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Nhạc Lòng Năm Cũ, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than Cải lương Việt Nam, Bơ Vơ, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than Cải Lương Việt Nam, Manh Áo Quê Nghèo, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than Cải Lương, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than Cải Lương Việt Nam, Thôi Tử Thí Tế Quân, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải Lương Việt Nam, Xin Một Lần Yêu Nhau, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải Lương Việt Nam, Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  100 

  View Product
 • Đĩa than Cải Lương Việt Nam, Chung Vô Diệm, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Hết hàng

  View Product
 • Đĩa than Cải Lương, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, đĩa nhựa 33 vòng, 10 inch, 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG)

  View Product
 • Đĩa than Cải Lương Việt Nam, Dốc Sương Mù, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than Cải lương Việt Nam, Bạch Xà Thanh Xà, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Hết hàng

  View Product
 • Cải Lương Việt Nam, Người Phu Khiêng Kiệu Cưới, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, Bộ 2 đĩa (còn đĩa số 2)

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Tâm Sự Loài Chim Biển, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Viet Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  Tạm hết

  View Product