Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Album 2 Đĩa than tuồng xã hội, Hương Mùa Thu, Con Cò Trắng 2LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 1/3 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt VG

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than (LP) cải lương, Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng

  Nhãn đĩa:  Tân Thanh
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than (LP) cải lương, tuồng cổ Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Nửa Đời Hương Phấn 2LP

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Sự tích Phật La Hán

  Nhãn đĩa:  Quê Hương
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương, Bình Lan Xuân 2LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Hoa Mộc Lan 2LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, tuồng cổ Tấm Lòng Của Biển 2LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, tuồng cổ Lâm Sanh Xuân Nương LP (đĩa nhựa 33 vòng)

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương, tuồng cổ Việt Nam Mạnh Lệ Quân LP, đĩa 33 1/3 vòng

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 1/3 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài LP, đĩa nhựa 33 1/3 vòng

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Người Đẹp Bạch Hoa Thôn LP

  Nhãn đĩa:  Trường Kỳ
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Gió Giao Mùa (Hoa Trân Công Chúa) LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Tiếng Súng Một Giờ Khuya LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Võ Tánh Tử Tiết LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Mưa Rừng 2LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Chuyện Tình 17 2LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Đêm Trên Hoang Đảo LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Gươm Lực Yểm LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Kiều Nguyệt Nga, bộ 3 đĩa LP(vinyl), đĩa hát TpHCM

  Nhãn đĩa:  đĩa hát TpHCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  3 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Triệu Tử Đoạt Ấu Chúa, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Băng Tuyền Nữ Chúa (Bích Hoa Vương), đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Kiếm Sĩ Dơi, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Chiêu Quân Cống Hồ, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product