Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Đĩa nhựa cải lương, Tống Tửu Ô Hắc Lợi, 10 inch 33 RPM

  Nhãn đĩa:  Tân Thanh
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt – (VG-)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương hồ quảng Việt Nam, Tiêu Anh Phụng 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

   

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Trăng rụng sau chùa LP

  Nhãn đĩa:  Hồng hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt (G+)

   

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than vinyl (2LP) cải lương Việt Nam, Nạn con rơi (gieo gió), Hùng Cường, Bạch Tuyết

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ 33 1/3 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt (G+)

   

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than (LP) cải lương, Bạo Chúa Tần Thủy Hoàng

  Nhãn đĩa:  Tân Thanh
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than (LP) cải lương, tuồng cổ Thần Nữ Dâng Ngũ Linh Kỳ

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Nửa Đời Hương Phấn 2LP

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Sự tích Phật La Hán

  Nhãn đĩa:  Quê Hương
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, tuồng cổ Tấm Lòng Của Biển 2LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Kiếm Sĩ Điên 2LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Gió Giao Mùa (Hoa Trân Công Chúa) LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Thuyền Ra Cửa Biển 2LP

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Con Tấm Con Cám LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Mưa Rừng 2LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Con Gái Chị Hằng 2LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Bài Ca Vọng Cổ LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Sông Dài 2 LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng

  Nhãn đĩa:  Sống Mới
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Vạn Lý Trường Thành (Mạnh Khương Tìm Chồng), đĩa than, LP, 12 inch

  Nhãn đĩa:  Capitol
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Bìa:Tốt, Đĩa: Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Triệu Tử Đoạt Ấu Chúa, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Băng Tuyền Nữ Chúa (Bích Hoa Vương), đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Người Trai Sa Mạc, 2 đĩa nhựa 10 inch 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất Tốt + (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Đào Tam Xuân Báo Phu Cừu, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa cải lương Việt Nam, Thạch Sanh, Lý Thông, (đĩa nhựa) 33 vòng

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Trái Sầu Riêng, (đĩa nhựa) 33 vòng

  Nhãn đĩa:  Sống Mới
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  500,000 

  View Product