Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Đĩa than Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, Soiree en stereo LP, đĩa hay và rất hiếm

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  1,100,000 

  View Product
 • Bộ đĩa than Paul Mauriat 6 LP – Le Grand Orchestre De Paul Mauriat

  ,
  Nhãn đĩa:  PHILIPS, SX tại Pháp
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  6 lp
  Tình trạng  Rất tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa vàng Paul Mauriat với những bản nhạc nổi tiếng, Paul Mauriat Golden Record LP,

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt

  Tạm Hết

  View Product
 • 2 đĩa than LP Paul Mauriat, 28 x Paul Mauriat

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  1,400,000 

  View Product
 • Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, Paul Mauriat Chanson D’Amour LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  900,000 

  View Product
 • Paul Mauriat disque, album Paul Mauriat Joue Pour Les Enfants LP, đĩa rất hiếm

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  750,000 

  View Product
 • Đĩa than LP Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, Un Banc, Un Arbre, Une Rue

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  750,000 

  View Product
 • Le Grand Orchestre De Paul Mauriat LP, đĩa than Paul Mauriat, Le Lac Majeur

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than vinyl Paul Mauriat, Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, Vole Vole Farandole LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  700,000 

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat, Bresil LP, Le Grand Orchestre De Paul Mauriat

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat Plus, Overseas Call LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat‎, Nagekidori LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than LP nhạc không lời Paul Mauriat‎, Pour Le Plaisir

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat‎, Je Pense À Toi LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Paul Mauriat lp, vinyl Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, Mamy Blue

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Paul Mauriat lp, những bản nhạc nổi tiếng từ 1965 đến 1976, Reimpression, interprètre ses plus grands succès de 1965 à 1976 LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat, Le Grand Orchestre de Paul Mauriat, Michèle LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  700,000 

  View Product
 • Paul Mauriat LP, đĩa than Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, Comme J’ai Toujours Envie D’aimer LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat, Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, Viens Ce Soir LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  700,000 

  View Product
 • Đĩa than nhạc hòa tấu, Paul Mauriat lp, vinyl, Le Grand Orchestre De Paul Mauriat, “Nous Irons A Vérone” LP

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  700,000 

  View Product
 • Đĩa than nhạc không lời, Mauriat LP, Le Grand Orchestre De Paul Mauriat ‎Album No. 6

  Nhãn đĩa:  Philips
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  700,000 

  View Product
 • Đĩa than nhạc không lời, Paul Mauriat Et Son Grand Orchestre, Succès De Toujours LP

  Nhãn đĩa:  Musidisc
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  750,000 

  View Product
 • Đĩa than Paul Mauriat, Paul Mauriat En Zijn Orkest, Love Is Blue LP

  ,
  Nhãn đĩa:  Reader’s Digest  
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

  100 

  View Product
 • Tuyển tập 9 Album đĩa than Paul Mauriat (9 LP) – Phát hành 1980 tại Pháp, rất hiếm

  ,
  Nhãn đĩa:  Selection
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  13 LP
  Tình trạng  Như mới

  8,100,000 

  View Product