Your cart is empty!
View Cart Checkout
Cart subtotal:
 • Đĩa than LP vinyl Việt Nam, Instruments Et Ensembles De Musique Traditionnelle LP

  Nhãn đĩa:  Arion ‎
  Kích thước  12″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất tốt (VG+)

   

  2,200,000 

  View Product
 • Đĩa than tuồng cổ Việt Nam, Bạch liên nương 2LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt (G+)

   

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than vinyl tuồng cổ Việt Nam (2 LP), Hẹn một mùa xuân

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ 33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt (G+)

   

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Nửa Đời Hương Phấn 2LP

  Nhãn đĩa:  Microsillon
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương, Bình Lan Xuân 2LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Hoa Mộc Lan 2LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương, tuồng cổ Việt Nam Mạnh Lệ Quân LP, đĩa 33 1/3 vòng

  Nhãn đĩa:  Việt Nam
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 1/3 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài LP, đĩa nhựa 33 1/3 vòng

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Người Đẹp Bạch Hoa Thôn LP

  Nhãn đĩa:  Trường Kỳ
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Gió Giao Mùa (Hoa Trân Công Chúa) LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

  500,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Hoa Rụng Giữa Thiền Môn LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Tiếng Súng Một Giờ Khuya LP

  Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Võ Tánh Tử Tiết LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Mưa Rừng 2LP

  Nhãn đĩa:  Continental
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Đêm Trên Hoang Đảo LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Yêu Người Điên LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Gươm Lực Yểm LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Huyền Trân Khắc Chung LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  800,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Khối Tình Trương Chi LP

  Nhãn đĩa:
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Kiều Nguyệt Nga, bộ 3 đĩa LP(vinyl), đĩa hát TpHCM

  Nhãn đĩa:  đĩa hát TpHCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  3 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Bài Ca Vọng Cổ LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  TP.HCM
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  1,000 

  View Product
 • Đĩa than cải lương Việt Nam, Sông Dài 2 LP, đĩa nhựa cải lương 33 vòng

  Nhãn đĩa:  Sống Mới
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  2 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Vạn Lý Trường Thành (Mạnh Khương Tìm Chồng), đĩa than, LP, 12 inch

  Nhãn đĩa:  Capitol
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Bìa:Tốt, Đĩa: Tốt

  Tạm hết

  View Product
 • Cải lương Việt Nam, Triệu Tử Đoạt Ấu Chúa, đĩa nhựa cải lương 33 vòng, LP

  Nhãn đĩa:  Việt Hải
  Kích thước  10″
  Tốc độ  33 RPM
  Số lượng  1 LP
  Tình trạng  Tốt

  Tạm hết

  View Product