Đĩa nhựa nhạc xưa Trúc Ly, Yến Linh, Giao Linh, Hùng Cường, bài hát Lời hát cho em, Cho nhắn đôi lời, Khép kín tâm hồn, Chiều Hoang Vắng, Vietnam vinyl, 45t, đĩa 45 vòng

//Đĩa nhựa nhạc xưa Trúc Ly, Yến Linh, Giao Linh, Hùng Cường, bài hát Lời hát cho em, Cho nhắn đôi lời, Khép kín tâm hồn, Chiều Hoang Vắng, Vietnam vinyl, 45t, đĩa 45 vòng

Đĩa nhựa nhạc xưa Trúc Ly, Yến Linh, Giao Linh, Hùng Cường, bài hát Lời hát cho em, Cho nhắn đôi lời, Khép kín tâm hồn, Chiều Hoang Vắng, Vietnam vinyl, 45t, đĩa 45 vòng

Nhãn đĩa:     Sơn Ca, đĩa số 22

Kích thước   7″

Tốc độ         45 vòng

Số lượng      1 vinyl

Tình trạng    Rất tốt (VG)

Phát hành      11-1-1969

Description

Đĩa nhựa nhạc xưa Trúc Ly, Yến Linh, Giao Linh, Hùng Cường, bài hát Lời hát cho em, Cho nhắn đôi lời, Khép kín tâm hồn, Chiều Hoang Vắng, Vietnam vinyl, 45t, đĩa 45 vòng

 

Mặt A

LỜI HÁT CHO EM ( Boléro ) của Hồng Vân

Trúc Ly ca

CHO NHẮN ĐÔI LỜI ( Boléro ) của Hoài Phương

Yến Linh ca

Ban nhạc: Y Vân – Văn Phụng

 

Mặt B

KHÉP KÍN TÂM HỒN ( Boléro ) của Tuấn Hải

Giao Linh ca

CHIỀU HOANG VẮNG ( Blues ) của Lam Phương

Hùng Cường ca

Ban nhạc: Y Vân – Văn Phụng