Đĩa than Air Supply, Air Supply LP

//Đĩa than Air Supply, Air Supply LP

Đĩa than Air Supply, Air Supply LP

650,000 

Nhãn đĩa:        Arista

Kích thước      12″

Tốc độ            33 RPM

Số lượng         1 LP

Tình trạng       Rất tốt (VG+)

Phát hành        1985

Description

Đĩa than Air Supply, Air Supply LP

Tracklist

Side A

A1     Just As I Am

A2     The Power Of Love

A3     I Can’t Let Go

A4     After All

A5     I Wanna Hold You Tonight

A6     Make It Right

 

Side B

B1      When The Time Is Right

B2      Sandy

B3      Great Pioneer

B4      Black And Blue

B5      Sunset

B6      Never Fade Away