Đĩa than LP Bread Manna, phát hành tại England 1971

//Đĩa than LP Bread Manna, phát hành tại England 1971

Đĩa than LP Bread Manna, phát hành tại England 1971

600,000 

Nhãn đĩa:     Elektra

Made:            UK

Phát hành:   1971

Kích thước:   12 inch

Tốc độ:        33 vòng/Phút

Thể loại:        Pop

Số lượng:     1LP

Tình trạng:   Rất tốt (VG+)

Description

Đĩa than LP Bread Manna

Phát hành tại England 1971

Tracklist

Side 1

A1     Let Your Love Go

Written-By – David Gates                                             2:25

A2     Take Comfort

Written-By – James Griffin (4), Robb Royer             3:32

A3     Too Much Love

Written-By – James Griffin (4), Robb Royer             2:45

A4     If

Written-By – David Gates                                            2:33

A5     Be Kind To Me

Written-By – James Griffin (4), Robb Royer             3:03

A6     He’s A Good Lad

Written-By – David Gates                                            2:57

 

Side 2

B1      She Was My Lady

Written-By – David Gates                                          2:50

B2      Live In Your Love

Written-By – James Griffin (4), Robb Royer          2:46

B3      What A Chance

Written-By – David Gates                                         3:38

B4      I Say Again

Written-By – James Griffin (4), Robb Royer        2:52

B5      Come Again

Written-By – David Gates                                       4:01

B6     Truckin’

Written-By – James Griffin (4), Robb Royer       2:31