Đĩa than LP Vinyl DEMIS ROUSSOS, The story of DEMIS ROUSSO

//Đĩa than LP Vinyl DEMIS ROUSSOS, The story of DEMIS ROUSSO

Đĩa than LP Vinyl DEMIS ROUSSOS, The story of DEMIS ROUSSO

1,200,000 

Nhãn đĩa:      EMI

Made:            Holland

Phát hành:    1987

Kích thước:    12 inch

Tốc độ:        33 vòng/Phút

Thể loại:        Pop

Số lượng:     2LP

Tình trạng:   Rất tốt (VG+)

Description

Đĩa than LP Vinyl DEMIS ROUSSOS

The story of DEMIS ROUSSO

Tracklist

Side 1

 1. Aphrodite’s Child Rain And Tears                                  3:25

 2. Demis Roussos We Shall Dance                                  4:27

 3. Demis Roussos Forever And Ever                              3:40

 4. Demis Roussos My Friend The Wind                         5:25

 5. Demis Roussos My Reason                                         4:55

 

Side 2

 1. Demis Roussos Marie Jolie                                         4:26

 2. Demis Roussos Goodbye, My Love, Goodbye           3:48

 3. Demis Roussos Lovely Lady Of Arcadia                    3:25

 4. Demis Roussos Follow Me                                           2:53

 5. Demis Roussos & Nancy Boyd Summerwine           3:45

 

Side 3

 1. Aphrodite’s Child It’s Five O’Clock                                3:45

 2. Aphrodite’s Child Spring, Summer, Winter And Fall   4:52

 3. Aphrodite’s Child I Want To Live                                   3:40

 4. Aphrodite’s Child Break                                                  3:45

 5. Aphrodite’s Child End Of The World                             3:38

 

Side 4

 1. Demis Roussos Summer In Her Eyes                         4:05

 2. Demis Roussos Greater Love                                      3:40

 3. Demis Roussos & Nancy Boyd Tropicana Bay           3:57

 4. Demis Roussos Island Of Love                                   3:43

 5. Demis Roussos I Found You                                       4:55