Đĩa than nhạc Jazz zoot sims 2 LP, Zoot Sims Zootcase 2 LP

//Đĩa than nhạc Jazz zoot sims 2 LP, Zoot Sims Zootcase 2 LP

Đĩa than nhạc Jazz zoot sims 2 LP, Zoot Sims Zootcase 2 LP

1,200,000 

Nhãn đĩa: PRESTIGE

Kích thước 12″

Tốc độ 33 RPM

Số lượng 2 LP

Tình trạng Đĩa rất tốt (VG+)

Phát hành 1976

Description

Đĩa than nhạc Jazz zoot sims 2 LP

Zoot Sims Zootcase 2 LP

TRACKLIST

A1     My Silent Love

A2     Jane-O

A3     Dancing In The Dark

A4     Memories Of You

A5     Trotting

A6     I Wonder Who

A7     It Had To Be You

B1      Zoot Swings The Blues (Take 1)

B2      Zoot Swings The Blues (Take 2)

B3      East Of The Sun

C1      Morning Fun

C2      Tangerine

C3      Zootcase

C4      The Red Door

D1     Howdy Podner

D2     Indian Summer

D3     Toot No. 2

D4     What’s New