2 Đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm, Dưới bóng từ bi

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG, ĐĨA ĐÁ 78 VÒNG - 78 RPM/2 Đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm, Dưới bóng từ bi

2 Đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm, Dưới bóng từ bi

1,800,000 

Nhãn đĩa:  Lam Sơn
Kích thước  25cm (10″)
Tốc độ  78 RPM
Số lượng  2 đĩa
Tình trạng  Rất tốt (VG+)

 

Description

phonograph 2

Hình minh họa đĩa đá (đĩa than) chơi trên máy hát đĩa đá, máy hát loa kèn cổ

Lưu ý: Đĩa không phải đĩa nhựa (Vinyl, LP), không dùng cho các đầu đĩa than, mâm đĩa than (Turntables)

Đĩa đá (đĩa than loa kèn cổ 78 RPM), 25cm

Dưới bóng từ bi

Soạn giả: Viễn Châu
Thanh Nga, Thanh Hải, Thanh Sơn
Minh Điền, Nam Hùng
Năm Cơ – Kìm, Bảy Bá – Guitare

Go to Top