2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Lệ Thanh, Thái Thanh, Thanh Thúy, Ngọc Cẩm,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Lệ Thanh, Thái Thanh, Thanh Thúy, Ngọc Cẩm,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Lệ Thanh, Thái Thanh, Thanh Thúy, Ngọc Cẩm,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Sóng nhạc
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  2 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Lệ Thanh, Thái Thanh, Thanh Thúy, Ngọc Cẩm,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

VN-01 Nhạc Sóng

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Lệ Thanh, Thái Thanh, Thanh Thúy, Ngọc Cẩm diễn tả – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Hoàng hôn trên biển, Ba người bạn, Đường tơ chưa dứt, Anh đi chiều thu ấy.

Nhãn đĩa: Sóng nhạc

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành:  ?

Mặt A:

A1. Hoàng hôn trên biển (Rumba)

Của Y Vân

Cô Lệ Thanh diễn tả

A2. Ba người bạn (Fox Medium)

Của Minh Kỳ – Lê Dinh

Cô Thái Thanh diễn tả

Ban nhạc: Võ Đức Tuyết

Mặt B:

B1. Đường tơ chưa dứt (Slow Rock)

Của Mạnh Phát – Hoài Linh

Cô Thanh Thúy diễn tả

B2. Anh đi chiều thu ấy

Của Nguyễn Hữu Thiết

Cô Ngọc Cẩm diễn tả

Ban nhạc: Võ Đức Tuyết

 

VN-02 Nhạc Sóng

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Thái Thanh, Thanh Thúy, Duy Khánh, Thăng Long diễn tả – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Chiều cuối tuần, Người đã đi rồi, Ô, mê ly, Tôi đi giữa hoàng hôn.

‘Nhãn đĩa: Sóng nhạc

Kích thước: 7’

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tính trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành:    ?

Mặt A:

A1. Chiều cuối tuần (Boléro)

Của Trúc Phương

Cô Thanh Thúy ca

A2. Người đã đi rồi (Tango Habanera)

Của Minh Kỳ – Lê Dinh

Cô Thái Thanh ca

Ban nhạc và hòa âm: Nghiêm Phú Phi

Mặt B:

B1. Ô, mê ly (Twist)

Của Văn Phụng

Bạn Thăng Long ca

B2. Tôi đi giữa hoàng hôn (Slow Rock)

Của Văn Phụng

Bạn Duy Khánh ca

Ban nhạc và hòa âm: Văn Phụng

Go to Top