2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Út Bạch Lan, Minh Cảnh, Tấn Tài,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Út Bạch Lan, Minh Cảnh, Tấn Tài,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Út Bạch Lan, Minh Cảnh, Tấn Tài,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Việt Hải
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  2 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

2 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Út Bạch Lan, Minh Cảnh, Tấn Tài,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

Ảnh bìa: Ca sĩ Út Bạch Lan

VN-01 Út Bạch Lan

Đĩa nhựa Việt Nam, Út Bạch Lan, Minh Cảnh- đĩa 7 inch, 45 vòng, Tiếng ve sầu, Ghét thương thương ghét.

Nhãn đĩa: Việt Hải

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành: 17.10.1969

Mặt A:

Tiếng ve sầu

Soan giả: Viễn Châu – Thế Hà Vân

Út Bạch Lan ca

Nhạc: Y Vân

Mặt B:

Ghét thương thương ghét

Soan giả: Viễn Châu

Minh Cảnh ca

 

VN-02 Út Bạch Lan

Đĩa nhựa Việt Nam, Út Bạch Lan, Tấn Tài, Bạch Tuyết – đĩa 7 inch, 45 vòng, Tình ca mùa xuân, Gặp em trên bước đăng trình.

Nhãn đĩa: Sóng mới

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lương: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành: 22.10.1968

Mặt A:

Tình ca mùa xuân

Út Bạch Lan ca

Năm Cơ kìm

Văn Vĩ guitare

Mặt B:

Gặp em trên bước đăng trình

Tấn Tài, Bạch Tuyết ca

Năm Cơ kìm

Văn Vĩ guitare

Go to Top