4 đĩa nhựa nhạc xưa Minh Hiếu, Thanh Thúy, Phương Dung (đã bán), Lệ Thanh,….. đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/4 đĩa nhựa nhạc xưa Minh Hiếu, Thanh Thúy, Phương Dung (đã bán), Lệ Thanh,….. đĩa 7 inch, 45 vòng

4 đĩa nhựa nhạc xưa Minh Hiếu, Thanh Thúy, Phương Dung (đã bán), Lệ Thanh,….. đĩa 7 inch, 45 vòng

Out of stock

Nhãn đĩa:  Sóng nhạc
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  4 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

4 đĩa nhựa nhạc xưa Minh Hiếu, Thanh Thúy, Phương Dung, Lệ Thanh,….. đĩa 7 inch, 45 vòng

VN-01 Minh Hiếu

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Minh Hiếu – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, Mảnh tình thương, Ngăn cách, Màu tím hoa sim.

Nhãn đĩa      Sóng nhạc

Kích thước   7”

Tốc độ        45 RPM

Số lượng    1 vinyl

Tính trạng  Rất tốt (VG)

Phát hành   3-5-1965

ĐĨA NHỰA MINH HIẾU

Mặt A:

A1. Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi

Của Lam Phương

Minh Hiếu ca

A2. Mảnh tình thương

Của Mạnh Giác

Minh Hiếu ca

Hòa âm và ban nhạc: Nghiêm Phú Phi

Mặt B:

B1. Màu tím hoa sim

Của Song Ngọc

Minh Hiếu ca

B2. Ngăn cách

Của Y Vân

Minh Hiếu ca

Hòa âm và ban nhạc: Y Vân

 

VN-02 Minh Hiếu

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Minh Hiếu – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Từ khi vắng anh, Đôi ngã chia ly, Quán vắng bên đường, Vỹ Dạ đò trăng.

Nhãn đĩa           Sóng nhạc

Kích thước        7”

Số lượng         1 vinyl

Tình trạng       Rất tốt (VG)

Phát hành        19-4-1966

Mặt A:

A1. Từ khi vắng anh (Tango)

Của Thanh Sơn – Dạ Cầm

Minh Hiếu ca

A2. Đôi ngã chia ly (Boléro)

Của Khánh Băng

Thanh Phong ca

Hòa âm và ban nhạc: Văn Phụng – Võ Đức Tuyết

Mặt B:

B1. Quán vắng bên đường (Boléro)

Của Thanh Phương

Thanh Tuyền ca

B2. Vỹ Dạ đò trăng (Tango)

Của Canh Thân

Thanh Thúy ca

Hòa âm và ban nhạc: Văn Phụng – Nghiêm Phú Phi

 

VN-03 Minh Hiếu

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Minh Hiếu, Phương Dung, Hoàng Oanh, Lệ Thanh ca – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Lẻ bóng, Hoa nở một lần, Nếu một mai, Ngày mai tôi đi

Nhãn đĩa:     Việt Nam

Kích thước  7″

Tốc độ         45 RPM

Số lượng      1 vinyl

Tình trạng    Rất tốt (VG)

Phát hành    ?

Mặt A:

A1. Lẻ bóng

Phương Dung ca

Nhạc và lời: Lê Dinh và Anh Bằng

A2. Hoa nở một lần (Chuyến đi về sáng II)

Nhạc và lời:  Mạnh Phát

Minh Hiếu ca

Hòa âm và ban nhạc: Nghiêm Phú Phi

Mặt B:

B1. Nếu một mai Anh biệt kinh kỳ

Nhạc và lời: Minh Kỳ – Hoài Linh

Hoàng Oanh ca

B1. Ngày mai tôi đi

Nhạc và lời: Hoàng Nguyên

Lệ Thanh ca

Hòa âm và ban nhạc: Nghiêm Phú Phi

 

VN-04 Minh Hiếu

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Hà Thanh, Minh Hiếu, Thanh Hùng, Diệu Thanh ca – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Một ngày chờ mong, Tình em, Cho nhau chiều thứ bảy, Chiều buồn gác vắng.

Nhãn đĩa:    Continental

Kích thước  7″

Tốc độ         45 RPM

Số lượng      1 vinyl

Tình trạng    Rất tốt (VG)

Phát hành    ?

Mặt A:

A1. Một ngày chờ mong (Boléro)

Của Tuấn Khanh

Hà Thanh ca

A2.  Tình em (Slow Rock)

Của Minh Nhựt

Minh Hiếu ca

Hoà âm và ban nhạc: Văn Phụng

Mặt B:

B1. Cho nhau chiều thứ bảy (Blues)

Của Anh Việt Thanh

Thanh Hùng ca

B2. Chiều buồn gác vắng (Boléro)

Của Hoài Nam

Diệu Thanh ca

Hòa âm:  Y Vân – Văn Phụng

 

 

 

Go to Top