5 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Duy Khánh, Hoàng Oanh, Hà Thanh,…. còn đĩa số 02 và số 04

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/5 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Duy Khánh, Hoàng Oanh, Hà Thanh,…. còn đĩa số 02 và số 04

5 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Duy Khánh, Hoàng Oanh, Hà Thanh,…. còn đĩa số 02 và số 04

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  5 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

5 đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Duy Khánh, Hoàng Oanh, Hà Thanh,…. đĩa 7 inch, 45 vòng

Lưu ý: Còn đĩa Phương Dung số 02 và số 04

Ảnh bìa: Ca sĩ Phương Dung

VN-01 Phương Dung

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Duy Khánh, Hoàng Oanh, Hà Thanh – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Đời tôi chỉ một người, Nếu mình thương nhau, Hoa nở về đêm, Khuya nay anh đi rồi.

Nhãn đĩa: Việt Nam

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành                                    ?

ĐĨA NHỰA PHƯƠNG DUNG

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Duy Khánh, Hoàng Oanh, Hà Thanh – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Đời tôi chỉ một người, Nếu mình thương nhau, Hoa nở về đêm, Khuya nay anh đi rồi.

Mặt A:

A1. Đời tôi chỉ một người

Duy Khánh ca

Nhạc và lời: Huỳnh Anh

A2. Nếu mình thương nhau

Hoàng Oanh ca

Nhạc và lời: Anh Bằng – Lê Dinh

Ban nhạc: Lê Văn Thiện – Hải Sơn

Mặt B:

B1. Hoa nở về đêm

Phương Dung ca

Nhạc và lời: Mạnh Phát

B2. Khuya nay anh đi rồi

Hà Thanh ca

Nhạc và lời: Châu Kỳ

Ban nhạc: Hải Sơn

 

VN-02 Phương Dung

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Thanh Tuyền, Hoàng Oanh, Thanh Vũ ca – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Chuỗi cười vô tận, Đàn bao tuổi rồi, Đêm ngoại ô, Mùa thương cũ.

Nhãn đĩa:     Việt Nam

Kích thước  7″

Tốc độ         45 RPM

Số lượng      1 vinyl

Tình trạng    Rất tốt (VG)

Phát hành    30-10-1967

Mặt A:

A1. Chuỗi cười vô tận

Của Châu Kỳ

Thanh Tuyền ca

A2. Đàn bao tuổi rồi

Của Lê Thương

Hoàng Oanh ca

Hòa âm và ban nhạc: Y Vân – Nghiêm Phú Phi

Mặt B:

B1. Đêm ngoại ô

Của Văn Tùng

Phương Dung ca

B2. Mùa thương cũ

Của Bảo Thu

Thanh Vũ ca

Hòa âm và ban nhạc: Văn Phụng

 

VN-03 Phương Dung

3/ Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung, Hoàng Oanh, Hà Thanh, Thanh Nguyên ca – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Nếu hai đứa mình, Sao anh lỡ hẹn, Sầu cố đô, Có khi nào.

Nhãn đĩa:     Việt Nam

Kích thước  7″

Tốc độ         45 RPM

Số lượng      1 vinyl

Tình trạng    Rất tốt (VG)

Phát hành    ?

Mặt A:

A1. Nếu hai đứa mình

Hà Thanh ca

Nhạc và lời: Anh Bằng – Lê Dinh

A2. Sao anh lỡ hẹn

Phương Dung ca

Nhạc và lời: Y Vân – Mạnh Phát

Hòa âm và ban nhạc: Nghiêm Phú Phi – Lê Văn Thiện

Mặt B:

B1. Sầu cố đô

Hoàng Oanh ca

Nhạc và lời: Duy Khánh

B2. Có khi nào

Thanh Nguyên ca

Nhạc và lời: Minh Kỳ – Lê Dinh

Ban nhạc: Nghiêm Phú Phi – Văn Phụng

 

VN-04 Phương Dung

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Nhật Trường, Hà Thanh, Thanh Tuyền ca – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Ngày đầu một năm, Hẹn một mùa xuân, Xuân về gác nhớ, Tàn xuân

Nhãn đĩa:     Việt Nam

Kích thước  7″

Tốc độ         45 RPM

Số lượng      1 vinyl

Tình trạng    Rất tốt (VG)

Phát hành    17-12-1966

Mặt A:

A1. Ngày đầu một năm

Nhật Trường ca

Của Trần Thiện Thanh

A2. Hẹn một mùa xuân

Hà Thanh ca

Của Tiến Đạt – Thanh Phương

Hòa âm và ban nhạc: Văn Phụng

Mặt B:

B1. Xuân về gác nhớ (Rumba lente)

Thanh Tuyền ca

Của Thúc Đăng

B2. Tàn xuân

Nhật Trường ca

Của Thanh Sơn – Sơn Thào’s

Hòa âm và ban nhạc: Văn Phụng

 

VN-05 Phương Dung

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Phương Dung – đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Chiều lên bản thượng, Thuyền viễn xứ, Trước giờ tạm biệt, Mưa trắng kinh kỳ.

Nhãn đĩa:    Sóng nhạc

Kích thước  7″

Tốc độ         45 RPM

Số lượng      1 vinyl

Tình trạng    Rất tốt (VG)

Phát hành    ?

Mặt A:

A1. Chiều lên bản thượng (Boléro)

Phương Dung ca

Của Lê Dinh

A2. Thuyền viễn xứ (Boston)

Phương Dung ca

Của Phạm Duy

Hòa âm và ban nhạc: Nghiêm Phú Phi – Văn Phụng

Mặt B:

B1. Trước giờ tạm biệt (Tango)

Phương Dung ca

Của Hoài An

B2. Mưa trắng kinh kỳ (Slow Rock)

Phương Dung ca

Của Phạm Mạnh Cường

Hòa âm và ban nhạc: Nghiêm Phú Phi – Văn Phụng

 

 

 

Go to Top