Cải lương Việt Nam, đĩa nhựa 10 inch, Người yêu của Nữ Hoàng, bộ 2 đĩa, thiếu đĩa 2

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Cải lương Việt Nam, đĩa nhựa 10 inch, Người yêu của Nữ Hoàng, bộ 2 đĩa, thiếu đĩa 2

Cải lương Việt Nam, đĩa nhựa 10 inch, Người yêu của Nữ Hoàng, bộ 2 đĩa, thiếu đĩa 2

600,000 

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  10″
Tốc độ  33 RPM
Số lượng  1 LP
Tình trạng  Rất Tốt + (VG+)

Description

Cải lương Việt Nam, đĩa nhựa 10 inch, Người yêu của Nữ Hoàng, bộ 2 đĩa, thiếu đĩa 2

Cải lương Việt Nam, Người yêu của Nữ Hoàng

Soạn giả: Trần Hà

Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Tấn Tài, Dũng Thanh Lâm, Phượng Liên, Ngọc Giàu, Kim Ngọc, Thanh Sang, Tám Vân

Đĩa nhựa hãng đĩa Việt Nam

Lược chuyện:

Gian thần Lương Trọng Nghĩa âm mưu soán đế. Hắn giao cho Điện tiền Lăng Vân khuyến dụ nữ hoàng Yến Hương hạ chiếu nhường ngôi và giao ngọc ấn. Nhưng Lăng Vân là một trung thần nên đã giải thoát Yến Hương.

Trên đường bôn tẩu, Yến Hương nương náu cùng Thái Vĩ Sơn, một kiếm sĩ sống ẩn dật. Giữa rừng núi bên cạnh chàng trai tài tuấn, một tình yêu âm thầm kết tụ trong lòng Yến Hương. Nhưng ở nơi đây, có một người con gái cũng yêu Vĩ Sơn từ lâu, đó là Lư Bội Ngọc em gái của Bình Sa Quân Lư Đại Thắng (bạn kết nghĩa của Vĩ Sơn).

Thời gian lặng lẽ trôi, một hôm có một người con gái lỡ độ đường đến xin tá túc. Nàng nhận ra chân tướng của Yến Hương và tự xưng là em gái của trung thần Lăng Vân. Nhưng thật ra đó là Thái Chân con gái của Lương Trọng Nghĩa trà trộn vào để bắt Nữ Hoàng Yến Hương cho cha mình. Lương Trọng Nghĩa buộc Yến Hương hạ chiếu nhường ngôi và định giết Thái Vĩ Sơn nhưng Thái Chân tìm cách cứu sanh mạng chàng vì nàng cũng đã thầm yêu người kiếm sĩ hiên ngang đó.

Giữa lúc nguy cấp đó, Lư Đại Thắng mang binh tới giải cứu một người. Nhưng Lư Đại Thắng là con của một trung thần oan thác nên oán hận triều đình, nên toan giết Yến Hương để trả phụ thù. May nhờ Lăng Vân đến kịp vạch rõ câu chuyện ngày xưa. Thì ra cha của Thắng cũng chết về tay gian thần Lương Trọng Nghĩa. Tất cả hợp lực khởi binh phục nghiệp, trừ diệt gian thần. Yến Hương mời Thái Vĩ Sơn về kinh nhưng chàng từ chối. Chàng ở lại cùng Bội Ngọc, cùng non xanh suối biếc.

Yến Hương xa giá trở lại hoàng cung để tiếp tục sống cuộc đời cô đơn  giữa cung vàng điện ngọc.

Go to Top