ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, GIAO LINH, THANH VŨ, HOÀNG OANH, HÀ THANH, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI MANG MỘNG ƯỚC

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, GIAO LINH, THANH VŨ, HOÀNG OANH, HÀ THANH, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI MANG MỘNG ƯỚC

ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, GIAO LINH, THANH VŨ, HOÀNG OANH, HÀ THANH, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI MANG MỘNG ƯỚC

100 

Nhãn đĩa:  Continental
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

ĐĨA NHỰA VIỆT NAM, GIAO LINH, THANH VŨ, HOÀNG OANH, HÀ THANH, ĐĨA 7 INCH, 45 VÒNG, NGƯỜI MANG MỘNG ƯỚC

Các bài hát :

Mặt A

Người mang mộng ước – Giao Linh, Thanh Vũ

Bão biển – Hoàng Oanh

Mặt B

Đêm trăng miền thơ ấu – Giao Linh

Một lần kỷ niệm – Hà Thanh

Go to Top