Đĩa 45 vòng, Đĩa hát Bài Ca Vọng Cổ, Thanh Kim Huệ, Phương Quang, Vietnam record, vinyl 45rpm

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa 45 vòng, Đĩa hát Bài Ca Vọng Cổ, Thanh Kim Huệ, Phương Quang, Vietnam record, vinyl 45rpm

Đĩa 45 vòng, Đĩa hát Bài Ca Vọng Cổ, Thanh Kim Huệ, Phương Quang, Vietnam record, vinyl 45rpm

Nhãn đĩa:        00501 – 80 – CN5

Kích thước      7″

Tốc độ            45 RPM

Số lượng         1 vinyl

Tình trạng       Rất tốt (VG)

 

Description

Đĩa 45 vòng, Đĩa hát Bài Ca Vọng Cổ, Thanh Kim Huệ, Phương Quang, Vietnam record, vinyl 45rpm

Mặt 1

Tàu Qua Sân Ga

Soạn lời : Ngô Hồng Khanh

Phương Quang ca

Nhạc cổ : Năm Cơ – Văn Giỏi – Viễn Châu

 

Mặt 2

Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo

Tân nhạc : Xuân Hằng

Lời vọng cổ : Viễn Châu

Thanh Kim Huệ ca

Nhạc cổ : Bảy Bá – Năm Cơ – Văn Giỏi

 

Hoà âm và Ban nhạc Y Vân

Go to Top