Đĩa nhựa cải lương, Tống Tửu Ô Hắc Lợi, 10 inch 33 RPM

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa cải lương, Tống Tửu Ô Hắc Lợi, 10 inch 33 RPM

Đĩa nhựa cải lương, Tống Tửu Ô Hắc Lợi, 10 inch 33 RPM

Out of stock

Nhãn đĩa:  Tân Thanh
Kích thước  10″
Tốc độ  33 RPM
Số lượng  1 LP
Tình trạng  Rất Tốt – (VG-)

Out of stock

Description

Đĩa nhựa cải lương Tống Tửu Ô Hắc Lợi

Đĩa nhựa cải lương Việt Nam

Tống Tửu Ô Hắc Lợi

Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Hùng Cường, Thành Được, Hề Sa, Việt Hùng

Đờn cổ nhạc: Văn Vĩ, Bảy Thu, Minh Phụng


 

Xem thêm nhiều đĩa than cải lương hay khác tại đây

Go to Top