Đĩa than Hái lộc đầu năm, điệu trầm tháng 8, 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa than Hái lộc đầu năm, điệu trầm tháng 8, 7 inch, 45 vòng

Đĩa than Hái lộc đầu năm, điệu trầm tháng 8, 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa than Hái lộc đầu năm, điệu trầm tháng 8, 7 inch, 45 vòng

Đĩa than Hái lộc đầu năm, điệu trầm tháng 8, 7 inch, 45 vòng

 

Mặt A

Hái lộc đầu năm

Vọng cổ: Đông Ph. Tử

Tân nhạc: Triết Giang, Ngọc Sơn

Ngọc Giàu ca

Năm Cơ: Kìm

Văn Vĩ: Vĩ cầm

Mặt B

Điệu trầm tháng 8

Vọng cổ: Yên Ba

Tân nhạc: Triết Giang, Ngọc Sơn

Bạch Tuyết, Hoài Vĩnh Phúc ca

Năm Cơ: Kìm

Văn Vĩ: Vĩ cầm

Go to Top