Đĩa hát Tân Cổ, 45 vòng, đĩa hát Vô Tuyến, Thanh Thanh Hoa, Thành Được, Văn Hường, Hề Sa, Vietnam record, vinyl 45rpm

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa hát Tân Cổ, 45 vòng, đĩa hát Vô Tuyến, Thanh Thanh Hoa, Thành Được, Văn Hường, Hề Sa, Vietnam record, vinyl 45rpm

Đĩa hát Tân Cổ, 45 vòng, đĩa hát Vô Tuyến, Thanh Thanh Hoa, Thành Được, Văn Hường, Hề Sa, Vietnam record, vinyl 45rpm

Nhãn đĩa:        Vô Tuyến

Kích thước      7″

Tốc độ            45 RPM

Số lượng         1 vinyl

Tình trạng       Rất tốt (VG)

 

Description

Đĩa hát Tân Cổ, 45 vòng, Đĩa hát Vô Tuyến, Thanh Thanh Hoa, Thành Được, Văn Hường, Hề Sa, Vietnam record, Vinyl 45rpm

ĐĨA NHỰA 45 VÒNG, TÂN CỔ GIAO DUYÊN

TỔNG PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC: 337, Nguyễn Công Trứ, Saigon, Việt Nam

Phát hành năm 1966

Mặt A

Mưa Chiều Thứ Bảy

Tân Nhạc : Lê Dinh – Thu Hồ
Cổ Nhạc : Mai Thoa
Thanh Thanh Hoa – Thành Được Ca

Ban nhạc Y-Vân

Mặt B

Lệnh Xé Xác

Soạn Giả : Tứ Lang
Văn Hường – Hề Sa Ca
Go to Top