Đĩa than Tiếng Hát Quê Hương, phát hành năm 1974, Đĩa số 10 – Tư Liệu, Đĩa hiếm, Đĩa không có bìa

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa than Tiếng Hát Quê Hương, phát hành năm 1974, Đĩa số 10 – Tư Liệu, Đĩa hiếm, Đĩa không có bìa

Đĩa than Tiếng Hát Quê Hương, phát hành năm 1974, Đĩa số 10 – Tư Liệu, Đĩa hiếm, Đĩa không có bìa

Out of stock

Nhãn đĩa:  Mêlôđia
Kích thước  12”
Tốc độ  33 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)Đĩa có một số vết xước nhỏ ở rãnh 1 mặt 2 và ít vết xước bóng mờ. Ngoài ra đĩa còn tốt, nói chung nghe vẫn tốt

Out of stock

Description

Đĩa than Lp Việt Nam nhạc xưa, Tiếng Hát Quê Hương, đĩa số 10, Tư Liệu, đĩa hiếm, không có bìa ngoài

Lưu ý:

Đĩa có một số vết xước nhỏ ở rãnh 1 mặt 2 và ít vết xước bóng mờ

Ngoài ra đĩa còn tốt, nói chung nghe vẫn tốt

Tập 3. Đĩa than số 10: TƯ LIỆU

Mặt 1:

TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG

 1. RẶNG TRÂM BẦU (Thái cơ)
 2. SUỐI LÊNIN (Hà Té, Hoàng Đạm)
 3. BÓNG CÂY KNIA (Phan Huỳnh Điểu)
 4. TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN TA HÁT (Huy Du)
 5. MIỀN NAM NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI (Lưu Cầu)

Thanh Huyền (1)

Tường Vi (2)

Măng Thị Hội (3)

Hoài Thu (4)

Ngọc Bé (5)

Mặt 2:

TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG

 1. ĐÀN TRƯNG (Nguyễn Viêm, Huy Cận)
 2. ĐÔI DÉP BÁC HỒ (Văn An)
 3. EM LÀ HOA PƠLANG (Đức Minh)
 4. NHỮNG CÁNH CHIM HỒNG GẤM (Phạm Tuyên)
 5. BÀI CA HÀ NỘI (Vũ Thanh)
 6. NGƯỜI LÀ NIỀM TIN TẤT THẮNG (Chu Minh)

Phan Huấn (1)

Bích Liên (2,6)

Tường Vi (3)

Thúy Nhưng (4)

Kiều Hưng (5)

Go to Top