Đĩa nhựa 3 bà mẹ chồng, đêm Sài Gòn, đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa 3 bà mẹ chồng, đêm Sài Gòn, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa 3 bà mẹ chồng, đêm Sài Gòn, đĩa 7 inch, 45 vòng

Out of stock

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG+)

Description

Đĩa nhựa 3 bà mẹ chồng, đêm Sài Gòn, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa 3 bà mẹ chồng, đêm Sài Gòn

Mặt A

3 bà mẹ chồng

Của Duy Nhượng

Do Ban Kích Động Nhạc AVT: Anh Hải, Vân Sơn, Tuấn Đăng trình bày

Mặt B

Đêm Sài Gòn

Của Duy Nhượng

Do Ban Kích Động Nhạc AVT: Anh Hải, Vân Sơn, Tuấn Đăng trình bày

Go to Top