Đĩa 45 vòng, vọng cổ Viễn Châu, đĩa hát Hồng Hoa, Lệ Thuỷ, Minh Cảnh, Vietnam record, vinyl 45rpm, phát hành 1965

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa 45 vòng, vọng cổ Viễn Châu, đĩa hát Hồng Hoa, Lệ Thuỷ, Minh Cảnh, Vietnam record, vinyl 45rpm, phát hành 1965

Đĩa 45 vòng, vọng cổ Viễn Châu, đĩa hát Hồng Hoa, Lệ Thuỷ, Minh Cảnh, Vietnam record, vinyl 45rpm, phát hành 1965

Nhãn đĩa:        Hồng Hoa

Kích thước      7″

Tốc độ            45 RPM

Số lượng         1 vinyl

Tình trạng       Rất tốt (VG)

Description

Đĩa 45 vòng, vọng cổ Viễn Châu, đĩa hát Hồng Hoa, Lệ Thuỷ, Minh Cảnh, Vietnam record, vinyl 45rpm

Đĩa phát hành 17-3-1965

Mặt A

Anh Nhớ Về Thăm Em

Nhạc và Lời : Trần Thiện Thanh

Vọng Cổ : Viễn Châu

Lệ Thuỷ Ca

Mặt B

Bao Giờ Em Quên

Nhạc và Lời : Duy Khánh

Vọng Cổ : Viễn Châu

Minh Cảnh Ca

Go to Top