Đĩa nhựa cô lái đò, Hùng Cường, Bạch Tuyết ca, đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa cô lái đò, Hùng Cường, Bạch Tuyết ca, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa cô lái đò, Hùng Cường, Bạch Tuyết ca, đĩa 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Sống mới
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa cô lái đò, Hùng Cường, Bạch Tuyết ca, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa cô lái đò, Hùng Cường, Bạch Tuyết ca, đĩa 7 inch, 45 vòng

Soạn giả: Viễn Châu

Hùng Cường, Bạch Tuyết ca

Năm Cơ – Kìm

Văn Vĩ – guitar

Go to Top