Đĩa nhựa hải ngoại thương ca, nguyện cầu, 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa hải ngoại thương ca, nguyện cầu, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa hải ngoại thương ca, nguyện cầu, 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Continental
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa hải ngoại thương ca, nguyện cầu, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa hải ngoại thương ca, nguyện cầu, 7 inch, 45 vòng

Mặt A

Hải ngoại thương ca

Vọng cổ: Yên Sơn

Tân nhạc: Nguyễn Văn Đông

Ngọc Giàu – Hà Thanh ca

Thanh Kim: Hạ Uy Di

Năm Cơ: Sến

Mặt B

Nguyện cầu

Vọng cổ: Nguyễn Liêu

Tân nhạc: Tuấn Hải

Cô Bạch Tuyết ca

Văn Vĩ: Lục huyền cầm

Năm Cơ: Sến

Go to Top