Đĩa nhựa Hoàng Oanh, Nhật Trường, 7 inch, 45 vòng, đôi mắt người xưa, một phút suy tư, 8 điệp khúc

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Hoàng Oanh, Nhật Trường, 7 inch, 45 vòng, đôi mắt người xưa, một phút suy tư, 8 điệp khúc

Đĩa nhựa Hoàng Oanh, Nhật Trường, 7 inch, 45 vòng, đôi mắt người xưa, một phút suy tư, 8 điệp khúc

450,000 

Out of stock

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG+)

Out of stock

Description

Đĩa nhựa Hoàng Oanh, Nhật Trường, 7 inch, 45 vòng, đôi mắt người xưa, một phút suy tư, 8 điệp khúc

Đĩa nhựa Hoàng Oanh, Nhật Trường

Mặt A: Hoàng Oanh ca

A1. Đôi mắt người xưa (Slow)

Của Nghiêm Phú Phi – Y Vân

Phụ họa : K.Tước, T.Thảo, Tr.Ngọc, Th.Vũ

A2. Một phút suy tư

Của Vân Tùng

Hòa âm & ban nhạc : Nghiêm Phú Phi – Văn Phụng

 

Mặt B: Nhật Trường ca

8 điệp khúc

Nhạc và lời: Anh Việt Thu

Phụ họa: Ánh Tuyết, Huỳnh Giao, Hồng Phúc, và Nhật Bằng

Hòa âm và ban nhạc: Y Vân

Go to Top