Đĩa nhựa Hùng Cường, Bông cỏ may, để trả lời một câu hỏi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Hùng Cường, Bông cỏ may, để trả lời một câu hỏi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Hùng Cường, Bông cỏ may, để trả lời một câu hỏi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Out of stock

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Hùng Cường, Bông cỏ may, để trả lời một câu hỏi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Hùng Cường, Bông cỏ may, để trả lời một câu hỏi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Mặt A

Bông cỏ may

Tân nhạc: Trúc Phương

Vọng cổ: Loan Thảo

Minh Phụng và Mỹ Châu ca

Năm Cơ: sến

Văn Vĩ: guitar

Ban nhạc: Đức Phú

Mặt B

Để trả lời một câu hỏi

Tân nhạc: Trúc Phương

Vọng cổ: Loan Thảo

Hùng Cường và Bạch Tuyết ca

Năm Cơ: sến

Văn Vĩ: guitar

Ban nhạc: Y Vân

Go to Top