Đĩa nhựa Mưa lạnh thảo cầm viên, Phạm Lãi biệt Tây Thi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Mưa lạnh thảo cầm viên, Phạm Lãi biệt Tây Thi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Mưa lạnh thảo cầm viên, Phạm Lãi biệt Tây Thi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Việt Hải
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Mưa lạnh thảo cầm viên, Phạm Lãi biệt Tây Thi, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Mưa lạnh thảo cầm viên, Phạm Lãi biệt Tây Thi

Mặt A

Mưa lạnh thảo cầm viên

Soạn giả: Viễn Châu

Nhạc: Y Vân

Út Trà Ôn – Ánh Nga ca

Văn Vĩ: Guitare

Năm Cơ: Sến

Mặt B

Phạm Lãi biệt Tây Thi

Soạn giả: Viễn Châu

Minh Cảnh ca

Ngọc Sáu: Cò, gáo

Bảy Bá: Guitare

Go to Top