Đĩa nhựa nhạc không lời 7 inch, 45 vòng, Thanh Kim, Văn Vỹ độc tấu

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM, NHẠC KHÔNG LỜI - CLASSIC/Đĩa nhựa nhạc không lời 7 inch, 45 vòng, Thanh Kim, Văn Vỹ độc tấu

Đĩa nhựa nhạc không lời 7 inch, 45 vòng, Thanh Kim, Văn Vỹ độc tấu

Out of stock

Nhãn đĩa:  Continental
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG+)

Out of stock

Description

Đĩa nhựa nhạc không lời 7 inch, 45 vòng, Thanh Kim, Văn Vỹ độc tấu

Đĩa nhựa nhạc không lời 7 inch, 45 vòng

Mặt A

Thanh Kim độc tấu Hạ Uy Cầm

Mặt B

Văn Vỹ độc tấu Lục Huyền Cầm

Go to Top