Đĩa nhựa Tiết Giao đoạt ngọc, kịch trào phúng, đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Tiết Giao đoạt ngọc, kịch trào phúng, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tiết Giao đoạt ngọc, kịch trào phúng, đĩa 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Tiết Giao đoạt ngọc, kịch trào phúng, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tiết Giao đoạt ngọc, kịch trào phúng, đĩa 7 inch, 45 vòng

Soạn giả: Viễn Châu

Với sự tham gia của các nghệ sỹ: Hoàng Giang, Văn Hường, Kim Quang, Phi Thoàn

Đờn cổ nhạc: Năm Cơ, Bảy Bá

Go to Top