Đĩa nhựa tình ca mùa xuân, gặp em trên bước đăng trình, đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa tình ca mùa xuân, gặp em trên bước đăng trình, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa tình ca mùa xuân, gặp em trên bước đăng trình, đĩa 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Sống mới
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa tình ca mùa xuân, gặp em trên bước đăng trình, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa tình ca mùa xuân, gặp em trên bước đăng trình, đĩa 7 inch, 45 vòng

Mặt A

Tình ca mùa xuân

Soạn giả: Viễn Châu

Tân nhạc: Y Vân

Út Bạch Lan ca

Năm Cơ: Kìm

Văn Vĩ: Guitare

Mặt B

Gặp em trên bước đăng trình

Soạn giả: Viễn Châu

Tấn Tài, Bạch Tuyết ca

Năm Cơ: Kìm

Văn Vĩ: Guitare

Go to Top