Đĩa nhựa Tình cô Quyên, tuồng chọn lọc 67, tình cảm xã hội của Xuân Phát, 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Tình cô Quyên, tuồng chọn lọc 67, tình cảm xã hội của Xuân Phát, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tình cô Quyên, tuồng chọn lọc 67, tình cảm xã hội của Xuân Phát, 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Tân Thanh
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Tình cô Quyên, tuồng chọn lọc 67, tình cảm xã hội của Xuân Phát, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tình cô Quyên, tuồng chọn lọc 67, tình cảm xã hội của Xuân Phát, 7 inch, 45 vòng

 

Với sự tham gia của các nghệ sỹ: Hùng Cường, Xuân Phát, Ngọc Giàu, Trương Ánh Loan, Phương Ánh, Bạch Lan Hương

Go to Top