Đĩa nhựa Tô Ánh Nguyệt, 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Tô Ánh Nguyệt, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tô Ánh Nguyệt, 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Continental
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Tô Ánh Nguyệt, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tô Ánh Nguyệt, 7 inch, 45 vòng

 

Hận tình Tô Ánh Nguyệt

Với sự tham gia của các nghệ sỹ: Ngọc Giàu, Hữu Phước, Thành Được, Tuyết Hồng, Giao Linh

Năm Cơ: Sến

Hai Thơm: Vĩ cầm

Văn Vĩ: Lục huyền cầm

Go to Top