Đĩa nhựa Việt Nam, Dũng Thanh Lâm, Bạch Tuyết, Thành Được ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Giọng ca dĩ vãng, Nụ cười xuân.

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Việt Nam, Dũng Thanh Lâm, Bạch Tuyết, Thành Được ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Giọng ca dĩ vãng, Nụ cười xuân.

Đĩa nhựa Việt Nam, Dũng Thanh Lâm, Bạch Tuyết, Thành Được ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Giọng ca dĩ vãng, Nụ cười xuân.

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Việt Nam, Dũng Thanh Lâm, Bạch Tuyết, Thành Được ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Giọng ca dĩ vãng, Nụ cười xuân.

Nhãn đĩa: Việt Nam

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành: 20.11.1968

 

Tracklist

Mặt A:

Giọng ca dĩ vãng

Dũng Thanh Lâm – Bạch Tuyết ca

Vọng cổ: Loan Thảo

Tân nhạc: Y Vân

Cổ nhạc: Văn Vĩ, Năm Cơ

Mặt B:

Nụ cười xuân

Thành Được ca

Vọng cổ: Thu An

Năm Cơ: Kìm

Văn Vĩ : Giutare

 

Go to Top