Đĩa nhựa Việt Nam, Kịch xã hội với sự tham gia của Trương Ánh Loan, Lệ Thủy, Kim Cúc, Ba Vân, Xuân Phát, Tấn Tài, đĩa 7 inch, 45 vòng, Tình Chú Thoòng.

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Việt Nam, Kịch xã hội với sự tham gia của Trương Ánh Loan, Lệ Thủy, Kim Cúc, Ba Vân, Xuân Phát, Tấn Tài, đĩa 7 inch, 45 vòng, Tình Chú Thoòng.

Đĩa nhựa Việt Nam, Kịch xã hội với sự tham gia của Trương Ánh Loan, Lệ Thủy, Kim Cúc, Ba Vân, Xuân Phát, Tấn Tài, đĩa 7 inch, 45 vòng, Tình Chú Thoòng.

Nhãn đĩa:  Tân Thanh
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Việt Nam, Kịch xã hội với sự tham gia của Trương Ánh Loan, Lệ Thủy, Kim Cúc, Ba Vân, Xuân Phát, Tấn Tài, đĩa 7 inch, 45 vòng, Tình Chú Thoòng.

Nhãn đĩa: Tân Thanh

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành:   ?

Mặt A & B:

Tình chú Thoòng

Trương Ánh Loan – Lệ Thủy – Kim Cúc – Ba Vân – Xuân Phát – Tấn Tài

Kịch xã hội Xuân Phát

Cổ nhạc : Văn Vĩ – Sáu Lệ

Go to Top