Đĩa nhựa Việt Nam, Minh Phụng, Phượng Liên, Lệ Thủy, Minh Vương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Vòng tay nào cho em, Xe hoa cách biệt.

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Việt Nam, Minh Phụng, Phượng Liên, Lệ Thủy, Minh Vương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Vòng tay nào cho em, Xe hoa cách biệt.

Đĩa nhựa Việt Nam, Minh Phụng, Phượng Liên, Lệ Thủy, Minh Vương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Vòng tay nào cho em, Xe hoa cách biệt.

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Việt Nam, Minh Phụng, Phượng Liên, Lệ Thủy, Minh Vương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Vòng tay nào cho em, Xe hoa cách biệt.

Ảnh bìa: Ca sĩ Phượng Liên

Nhãn đĩa: Việt Nam

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành: 02.10.1970

Tracklist

Mặt A:

Vòng tay nào cho em

Minh Phụng – Phượng Liên ca

Ban Tân nhạc: Đức Phú

Cổ nhạc: Năm Cơ, Văn Vĩ

Mặt B:

Xe hoa cách biệt

Lệ Thủy – Minh Vương ca

Ban Tân nhạc: Đức Phú

Cổ nhạc: Năm Cơ, Văn Vĩ

 

Go to Top