Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hoài Vĩnh Phúc, Hà Mỹ Xuân, Diệu Thanh ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Nỗi buồn phượng vĩ, Tình em gái hậu phương.

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG, ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hoài Vĩnh Phúc, Hà Mỹ Xuân, Diệu Thanh ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Nỗi buồn phượng vĩ, Tình em gái hậu phương.

Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hoài Vĩnh Phúc, Hà Mỹ Xuân, Diệu Thanh ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Nỗi buồn phượng vĩ, Tình em gái hậu phương.

Nhãn đĩa:  Continental
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hoài Vĩnh Phúc, Hà Mỹ Xuân, Diệu Thanh ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Nỗi buồn phượng vĩ, Tình em gái hậu phương.

Nhãn đĩa: Continental

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành:   ?

Tracklist

Mặt A:

Nỗi buồn phượng vĩ

Ngọc Giàu – Hoài Vĩnh Phúc ca

Tân nhạc: Ngọc Sơn

Vọng cổ : Yên Sơn

Thanh Kim: Hạ Uy Di

Năm Cơ: Kìm

Mặt B:

Tình em gái hậu phương

Hà Mỹ Xuân – Diệu Thanh ca

Vọng cổ : Nguyễn Liêu

Tân nhạc: Kim Long – Ngọc Trâm

Văn Vĩ: Lục huyền cầm

Năm Cơ: Kìm

Go to Top