Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Minh Cảnh, Lệ Thủy, Minh Phụng, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hai chiếc ngai vàng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Minh Cảnh, Lệ Thủy, Minh Phụng, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hai chiếc ngai vàng

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Minh Cảnh, Lệ Thủy, Minh Phụng, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hai chiếc ngai vàng

Nhãn đĩa:  Việt Hải
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

 Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, Minh Cảnh, Lệ Thủy, Minh Phụng, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hai chiếc ngai vàng

Nhãn đĩa: Việt Hải

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành: 29.6.1970

Mặt A – B:

Hai chiếc ngai vàng 

Soan giả: Viễn Châu – Thế Hà Vân

Minh Cảnh-Lệ Thủy- Minh Phụng ca

Cơ: Kìm ; Giỏi: Guitare, Thơm: Violon

Nhạc: Y Vân

Go to Top