Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, những sáng tác của Khánh Băng do Hùng Cường, Mỹ Dung, Mary Linh, Duy Khánh trình bày, đĩa 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, những sáng tác của Khánh Băng do Hùng Cường, Mỹ Dung, Mary Linh, Duy Khánh trình bày, đĩa 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, những sáng tác của Khánh Băng do Hùng Cường, Mỹ Dung, Mary Linh, Duy Khánh trình bày, đĩa 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Sóng nhạc
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

 Đĩa nhựa Việt Nam nhạc xưa, những sáng tác của Khánh Băng do Hùng Cường, Mỹ Dung, Mary Linh, Duy Khánh trình bày, đĩa 7 inch, 45 vòng, các bài hát Người lính chung tình, Chuyện đôi ta, Sương rơi, Nhắn nhủ.

Nhãn đĩa: Sóng nhạc

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành: 09.09.1967

ĐĨA NHỰA GIAO LINH

Mặt A:

A1. Người lính chung tình (Agogo)

Của Khánh Băng

Hùng Cường ca

A2. Chuyện đôi ta (Slow Rock)

Của Khánh Băng

Mỹ Dung ca

Mặt B:

B1. Sương rơi (Béguine Rock)

Của Khánh Băng

Mary Linh ca

B2. Nhắn nhủ (Slow Rock)

Của Khánh Băng

Giao Linh ca

Hòa âm và ban nhạc: Khánh Băng

 

Go to Top