Đĩa nhựa Việt Nam, Út Trà Ôn, Tuyết Hồng, Ngọc Hương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Lệ chi viên hận sử, Cô lái đò.

Home/ĐĨA THAN NHẠC VIỆT NAM/Đĩa nhựa Việt Nam, Út Trà Ôn, Tuyết Hồng, Ngọc Hương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Lệ chi viên hận sử, Cô lái đò.

Đĩa nhựa Việt Nam, Út Trà Ôn, Tuyết Hồng, Ngọc Hương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Lệ chi viên hận sử, Cô lái đò.

Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Việt Nam, Út Trà Ôn, Tuyết Hồng, Ngọc Hương ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Lệ chi viên hận sử, Cô lái đò.

Nhãn đĩa: Hồng Hoa

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành:        ?

Tracklist

Mặt A:

Lệ chi viên hận sử

Út Trà Ôn – Cô Tuyết Hồng ca

Tân nhạc: Toàn ban thống nhất

Cổ nhạc: Năm Cơ, Bảy Bá

Mặt B:

Cô lái đò

Ngọc Hương ca

Tân nhạc: Toàn ban Kim Chưởng

Cổ nhạc: Năm Cơ, Bảy Bá

 

Go to Top