Đĩa nhựa Việt Nam, Văn Hường, Xuân Phát, Hoàng Giang, Ngọc Toàn, Kim Ngọc ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Ly rượu hồi xuân.

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Việt Nam, Văn Hường, Xuân Phát, Hoàng Giang, Ngọc Toàn, Kim Ngọc ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Ly rượu hồi xuân.

Đĩa nhựa Việt Nam, Văn Hường, Xuân Phát, Hoàng Giang, Ngọc Toàn, Kim Ngọc ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Ly rượu hồi xuân.

Nhãn đĩa:  Tân Thanh
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Việt Nam, Văn Hường, Xuân Phát, Hoàng Giang, Ngọc Toàn, Kim Ngọc ca, đĩa 7 inch, 45 vòng, Ly rượu hồi xuân.

Nhãn đĩa: Tân Thanh

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành:  ?

Tracklist

Mặt A & B:

Ly rượu hồi xuân

Văn Hường, Xuân Phát, Hoàng Giang, Ngọc Toàn, Kim Ngọc ca

Út Trong: Kìm

Hoàng Thành: Guitare

Go to Top