Đĩa nhựa Vòng tay nào cho em, xe hoa cách biệt, 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Vòng tay nào cho em, xe hoa cách biệt, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Vòng tay nào cho em, xe hoa cách biệt, 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Việt Nam
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Vòng tay nào cho em, xe hoa cách biệt, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Vòng tay nào cho em, xe hoa cách biệt, 7 inch, 45 vòng

Mặt A

Vòng tay nào cho em

Vọng cổ : Loan Thảo

Tân nhạc : Lan Đài

Minh Phụng và Phượng Liên ca

Cổ nhạc : Năm Cơ, Văn Vĩ

Ban tân nhạc: Đức Phú

Mặt B

Xe hoa cách biệt

Vọng cổ : Loan Thảo

Tân nhạc : Hùng Linh

Lệ Thủy và Minh Vương ca

Cổ nhạc : Năm Cơ, Văn Vĩ

Ban tân nhạc: Đức Phú

Go to Top