Đĩa than Nắng chiều trên sông Dịch, bộ 2 đĩa than cải lương Việt Nam, 10 inch 33RPM

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa than Nắng chiều trên sông Dịch, bộ 2 đĩa than cải lương Việt Nam, 10 inch 33RPM

Đĩa than Nắng chiều trên sông Dịch, bộ 2 đĩa than cải lương Việt Nam, 10 inch 33RPM

Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
Kích thước  10″
Tốc độ  33 RPM
Số lượng  2 LP
Tình trạng  Rất Tốt (VG-)

Description

Đĩa than Nắng chiều trên sông Dịch, bộ 2 đĩa than cải lương Việt Nam, 10 inch 33RPM

Đĩa than 10 inch 33RPM

Soạn giả: Thu An

Với sự tham gia của các nghệ sĩ: Hữu Phước, Thanh HẢi, Trường Xuân, Hề Minh, Thanh Hương, Ngọc Hương, Bé Lệ Thủy

Đĩa than 10 inch 33RPM, cải lương Việt Nam, 2LP

Tân nhạc: đoàn Kim Chưởng

Cổ nhạc: Cơ, Bá, Vĩ

Go to Top