Đĩa tuồng TIẾT GIAO ĐOẠT NGỌC, đĩa nhựa Cải lương Việt Nam

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa tuồng TIẾT GIAO ĐOẠT NGỌC, đĩa nhựa Cải lương Việt Nam

Đĩa tuồng TIẾT GIAO ĐOẠT NGỌC, đĩa nhựa Cải lương Việt Nam

Nhãn đĩa:  Việt Hải
Kích thước  10″
Tốc độ  33 RPM
Số lượng  1 LP
Tình trạng  Rất Tốt + (VG+)

Description

Đĩa tuồng TIẾT GIAO ĐOẠT NGỌC

đĩa nhựa Cải lương Việt Nam

Soạn giả: VIễn Châu, Thế Hà Vân

Với sự tham gia của các nghệ sĩ:

Minh Phụng, Mỹ Châu, Minh Vương

Văn Vĩ – Guitare

Năm Cơ – Sến

Ngọc Sáu – Cò

Go to Top